Wednesday, 22 June 2016

Surah Al-Baqarah (98)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 98:
.
Ringkasan tafsir;
Bagi menjawab takbur dan kekufuran kaum Yahudi, maka turun ayat ini; sesiapa yang memusuhi Melaikat Jibril dan Malaikat Mikail, maka samalah juga memusuhi utusan Allah (para Nabi dan Rasul), iaitu memusuhi hamba-hamba Allah yang taat kepada Nya
.
.
[Previous] [Next]
.
Sumber,

Terjemahan (1.2.91~100);

[GS] https://t.co/UmIxLYK9EX
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/104312736076006307190/posts/5xZt4124eCD.

No comments:

Post a Comment